ΑΤΕΑσφαλιστική - Αύξηση 84% στο εννιάμηνο για τα κέρδη μετά φόρων

Αύξηση 84% σημείωσαν τα κέρδη μετά φόρων της ΑΤΕΑσφαλιστικής στο εννιάμηνο του 2006 και διαμορφώθηκαν στα 7.993 χιλ. ευρώ έναντι 4.343 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών της ΑΤΕΑσφαλιστικής κατά το εννιάμηνο του τρέχοντος έτους χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από την υψηλή κερδοφορία ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής, της αύξησης των εσόδων από επενδύσεις, αλλά και της μείωσης των λειτουργικών δαπανών.
Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από την αύξηση της παραγωγής Πρωτασφαλίστρων (Καθαρά Ασφάλιστρα χωρίς Δικαιώματα) κατά 2,4% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου κυρίως στους κλάδους, Ζωής(κατά 2,2%), Περιουσίας - Τεχνικών Ασφαλίσεων - Μεταφορών - Σκαφών και Αστικής Ευθύνης(κατά 14,1%) και παρά την κάμψη του Κλάδου Αυτοκινήτων(κατά 8,7%).
Στην ενίσχυση της κερδοφορίας συνέβαλε η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 1,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2005, ως απόρροια της ακολουθούμενης πολιτικής εκλογίκευσης του λειτουργικού κόστους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των εσόδων από επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 22,7% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της ΑΤΕΑσφαλιστικής στο εννιάμηνο του 2006 επιβεβαιώνουν την αισιοδοξία της Διοίκησης για την πορεία της εταιρίας, αφού με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα (εννιαμήνου 2006) υλοποιείται ο ετήσιος οικονομικός στόχος, που έχει τεθεί στο πλαίσιο του Τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου Δράσης του Ομίλου της AΤΕbank, ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωσή τους στο τέλος της χρήσης.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr