Προς διαπραγμάτευση εισάγονται σήμερα τα 20 νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου η ονομαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται σε 55,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από σήμερα διαγράφονται από την ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων της Τραπέζης της Ελλάδος και τα 53 παλαιά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τα οποία κουρεύτηκαν στις 9 Μαρτίου.

Το ύψος της συνολικής ονομαστικής αξίας των 20 νέων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου η απόδοση των οποίων θα συνδέεται με το ΑΕΠ.

Πηγή: skai.gr