Αποσύρθηκε από την αγορά φωτιστικό κινεζικής προέλευσης

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης ανακοίνωσαν ότι απαγορεύθηκε η κυκλοφορία και αποσύρθηκε από την αγορά φωτιστικό, που αναγράφει τον τύπο NL- 292, προέλευσης Kίνας. Εισαγωγέας είναι η εταιρία Tele impex AE, Αλιμος.
Το συγκεκριμένο προϊόν δεν φέρει επ` αυτού τη σήμανση CE, ως όφειλε, σήμα που υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας των Ευρωπαϊκών οδηγιών. Επίσης δεν φέρει στοιχεία κατασκευαστή, τύπο προϊόντος, ούτε τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας (τάση, ισχύς, τύπος ρεύματος τροφοδοσίας), ενώ δεν διαθέτει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
Συστήνεται στους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά είδη, να μην τα χρησιμοποιoύν.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr