Αναστολή διαπραγμάτευσης για «Alfa Alfa Energy» και «Συμμετοχών»

Στα 190 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι μη εξυπηρετούμενες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου Αλαμανή στην Αγροτική, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, τονίζοντας ότι έχει αποστείλει στη δικαιοσύνη τον σχετικό φάκελο, με όλες τις χρηματοδοτήσεις που έγιναν στο παρελθόν.
Όπως αναφέρει η Αγροτική, την περίοδο 2000-01, χορήγησε στις εταιρείες του ομίλου σημαντικού ύψους δάνεια, με σκοπό κυρίως την απόκτηση μετοχών εταιρειών, εισηγμένων και μη, στο χρηματιστήριο. Τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετήθηκαν παρά τις δύο ρυθμίσεις που έγιναν σχεδόν άμεσα προς διευκόλυνση των εταιρειών, η πρώτη το 2001 και η δεύτερη το 2002.
Χθες ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών δύο εκ των εταιρειών του ομίλου Αλαμανή, της «Alfa Alfa Energy» και της «Alfa Alfa Συμμετοχές».
Εν τω μεταξύ, την αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΑΠΕΞ Χρηματιστηριακή αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον η επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου 100 χιλιάδων ευρώ σε κάθε μια από τις εταιρίες «Φάσμα ΑΧΕΠΕΥ» και «Ολύμπια ΑΧΕΠΕΥ», επειδή αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία σε πρόσφατο έλεγχο. Σημειώνεται ότι στις αρχές του χρόνου, τέθηκαν υπό επιτήρηση και οι μετοχές της θυγατρικής εταιρείας ΑΛΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών.
Πηγή: skai.gr