Ανάκληση αυτοκινήτων Jeep Cherokee

Η εταιρεία CHRYSLER JEEP DODGE ΕΛΛΑΣ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων JEEP στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του ΥΠΑΝ, εκτελούν ανακλήσεις αυτοκινήτων JEEP, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Θανάσης Σκορδάς.
Συγκεκριμένα ανακαλούνται:
- Μοντέλο Cherokee (τύπος KJ). Η ανάκληση αφορά όλα τα οχήματα παραγωγής έως 15 Μαρτίου 2006, σε ορισμένα εκ των οποίων είναι δυνατό να εισρεύσει νερό μέσα από τη φούσκα στο σφαιρικό σύνδεσμο των κάτω ψαλιδιών της εμπρόσθιας ανάρτησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει οξείδωση στο σύνδεσμο και ενδεχόμενη αποσύνδεσή του, με αποτέλεσμα την, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ενδεχόμενη απώλεια ελέγχου του οχήματος (μανούβρα, χρήση εκτός δρόμου).
- Μοντέλο Grand Cherokee (τύποι WJ και WG). Η ανάκληση αφορά 148 οχήματα, παραγωγής για τον τύπο WJ μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2002 και για τον τύπο WG μετά τις 24 Ιανουαρίου 2003, σε ορισμένα εκ των οποίων είναι δυνατό, υπό ορισμένες συνθήκες, τα θερμαντικά στοιχεία των ηλεκτρικά θερμαινόμενων καθισμάτων να υπερθερμανθούν.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της JEEP για να γίνει έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ενημέρωση των ιδιοκτητών στην περίπτωση του μοντέλου Cherokee θα γίνει σε πολλαπλές αποστολές, με προτεραιότητα την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας CHRYSLER JEEP DODGE ΕΛΛΑΣ στο τηλέφωνο 210 6700896.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr