Χωρίς νερό τουριστικές περιοχές

Χωρίς νερό τουριστικές περιοχές
Χωρίς πόσιμο νερό κινδυνεύουν παράκτιες περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη ή εντατική γεωργική εκμετάλλευση, λόγω της ανεξέλεγκτης άντλησης των υδάτων.

Λόγω της ανεξέλεγκτης άντλησης των υδαρών η θάλασσα διεισδύει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και το πόσιμο νερό γίνεται υφάλμυρο.

''Δεν μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης γεώτρησης ή ο κάθε Δήμος να αυτόπροσδιορίζει τις ανάγκες του'' ανέφερε στο ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Σαμπατακάκης, υδρογεωλόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που δεν γνωρίζει τι αντλεί από τα υπόγεια ύδατα, τα οποία καλύπτουν το 67% των αναγκών της χώρας.

.
Πηγή: skai.gr