Βορίδης: Είναι υπόθεση όλων η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας

Είναι υπόθεση όλων η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης σε μήνυμά του για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας.

«Η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί υπόθεση όλων μας και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη στροφή σε ένα παραγωγικότερο μοντέλο γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον και στοχεύει στη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη του πρωτογενούς μας τομέα και των αγροτικών περιοχών της πατρίδας μας», δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος υπουργός.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ «το 33% της αγροτικής γης της χώρας περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός φυσικών ενδιαιτημάτων αλλά και ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας επηρεάζεται άμεσα από τις αγροτικές χρήσεις».

Μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) υλοποιούνται μέτρα και δράσεις που είναι προσανατολισμένα στην προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε όλη την επικράτεια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του προϋπολογισμού του ΠΑΑ 2014-2020.

Πρόκειται για δράσεις που περιλαμβάνουν:

α) την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών φιλικών προς την άγρια ζωή, όπως είναι η διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, η εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, η αγρανάπαυση, η προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, η διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία ή η βιολογική γεωργία,

β) τις επενδύσεις στα δάση, όπως είναι τα αγροδασικά συστήματα,

γ) τις μελέτες, όπως είναι τα θεματικά σχέδια διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές,

δ) τις Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας, όπως είναι η δράση για την Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας,

ε) τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, όπως οι δράσεις της Εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) και

στ) την ενίσχυση για τη μετατροπή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Τέλος, όπως σημειώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «στο ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνονται δράσεις που παρέχουν κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών σε θέματα βιοποικιλότητας και προστασίας του περιβάλλοντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ