Συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία

Συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία
Αρχίζει την Πέμπτη στην Αρχαία Ολυμπία το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το διήμερο συνέδριο οργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Υπουργός Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Λιάπης.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO υιοθέτησε τη \"Στρατηγική Περιορισμού του Κινδύνου Καταστροφών στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς\".

Πρότεινε τη διοργάνωση εργαστηρίων, με σκοπό τη διερεύνηση και εξεύρεση των ορθότερων μέσων διαχείρισης ενδεχόμενων φαινομένων επικινδυνότητας για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αποβλέποντας στην αποτελεσματικότερη προστασία των μνημείων και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Ως τόπος διοργάνωσης του πρώτου αυτού Διεθνούς Συνεδρίου, επελέγη ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας, ένας εξέχων χώρος Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο οποίος επλήγη από τις πρόσφατες πυρκαγιές αλλά έχει πλήρως αποκατασταθεί, προσφέροντας, έτσι, ένα επιτυχημένο παράδειγμα καλής πρακτικής επί του ζητήματος.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού επιθυμεί να καταδείξει, αφενός την ανάγκη έγκαιρης λήψης μέτρων έναντι των κινδύνων φυσικών καταστροφών και αφετέρου μεθόδους και πρακτικές αποκατάστασης και θεραπείας.

Στις εργασίες της επιστημονικής αυτής συνάντησης έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ειδικοί και εμπειρογνώμονες από το διεθνή χώρο σε θέματα Διαχείρισης και Προστασίας των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς επίσης και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι θα καταθέσουν την εμπειρία τους από τη διαχείριση χώρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οι οποίοι δοκιμάστηκαν στο παρελθόν από φυσικές καταστροφές.
Πηγή: skai.gr