SDSN Greece – ΜED SDSN: Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο

Συνεχίζεται, και σήμερα Παρασκευή, η παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDSN Greece), αλλά και το 3ου ετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου (MED-SDSN) που πραγματοποιούνται στη χώρα μας. Στη χθεσινή ημέρα συζητήθηκαν λύσεις, και παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα σχέδια για την επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Αειφορίας, ένα μεγάλο ζητούμενο και για τη χώρα μας που παρουσιάζει τεράστιες, αλλά ακόμα ανεκπλήρωτες, προοπτικές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Οι εκδηλώσεις συνιστούν ευκαιρία για συνέργειες, διαμόρφωση κοινών σχεδιασμών και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development) στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και ευρύτερα. Σε αυτές λαμβάνουν μέρος ο Τζέφρι Σακς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia και επικεφαλής του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, οι Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι Πρόεδροι των μεγαλύτερων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας και το Συμβούλιο Προσωπικοτήτων του Ελληνικού Δικτύου που συγκεντρώνει εκλεκτές προσωπικότητες από τους χώρους της δημόσιας διοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας πολιτών.

«Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο διαπρεπής οικονομολόγος. «Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει απίστευτες δυνατότητες για ηλιακή και αιολική ενέργεια, και για γεωθερμία» επισήμανε ο Τζέφρι Σακς.Τι ειπώθηκε 

Στην ομιλία του, ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι για την Ελλάδα η επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη "δεν αποτελούν μόνο μία προοπτική εξόδου από την κρίση, αλλά συνθέτουν ένα άλλο υπόδειγμα ανάπτυξης και κατανάλωσης, έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους, τώρα και στο μέλλον".
 
Ο Τζέφρι Σακς, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα στροφής στη βιώσιμη ανάπτυξη, ως το μόνο τρόπο επίτευξης ευημερίας με σεβασμό στα ανθρωπινά δικαιώματα και έμφαση στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην πρόστασα του περιβάλλοντος. Ο οικονομολόγος επισήμανε πως η Ευρώπη θέτει στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά δεν διαθέτει σχέδιο για την υλοποίηση τους

Τη δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου που θα καταγράφει και θα αξιολογεί την πορεία των δημοσίων πολιτικών σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρότεινε η Λούκα Κατσέλη, μια εκ των 80 ομιλητών στο συνέδριο του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

SDSN Greece

Το Διεθνές Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) ιδρύθηκε από τον τέως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2012 με σκοπό να συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με προσωπικότητες και φορείς λήψης αποφάσεων στους χώρους της κεντρικής διοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο στην προσπάθεια για επίτευξη Bιώσιμης Aνάπτυξης. Διευθυντής του διεθνούς δικτύου είναι ο καθηγητής Τζέφρι Σακς και τα μέλη του δικτύου UN SDSN οργανώνονται σε εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων έργων και λύσεων, τη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεισφορά στον καθορισμό της ατζέντας δράσης για μετά το 2015.

Το Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN Greece) ανήκει στο διεθνές δίκτυο SDSN και φιλοξενείται από το ICRE8: Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία και του Εργαστηρίου της Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης και προεδρεύεται από κοινού από τους υπογράφοντες, καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη και τον καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου. Άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2015 και βασικός σκοπός του είναι να συμπεριλάβει στο διεθνές δίκτυο τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που ασχολούνται με τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να συντονίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η συνεργασία όλων των ελληνικών πανεπιστημίων, των τεχνικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται καίριας σημασίας.MED-SDSN

Το 3ο ετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου θα αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για τα δίκτυα της περιοχής της Μεσογείου να συντονιστούν και να συνεργαστούν γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το συνέδριο θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του δικτύου, των πολιτικών και των μελετητών.

Η σημερινή (Πέμπτη) πρώτη μέρα του συνεδρίου (7 Σεπτεμβρίου) θα εστιάσει στην έναρξη λειτουργίας και δράσης του SDSN Greece, και θα περιλαμβάνει συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων θεσμών για τις τρεις Θεματικές Προτεραιότητες του SDSN Greece. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, την Παρασκευή, εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και τις χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους και θα συμμετάσχουν σε μια διεξοδική και ζωντανή συζήτηση μαζί με τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου για τα SDGs στη Μεσόγειο, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξέλιξη της εκπαίδευσης και προώθησης των SDGs στην περιοχή.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το ICRE8: Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία και το Εργαστήριο της Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ».

· Η ιστοσελίδα του συνεδρίου ΕΔΩ 

· Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων ΕΔΩ (αγγλικά)

· Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία ΕΔΩ Πηγή: skai.gr