Προστατευόμενη μόνο στα λόγια η Τριχωνίδα

Προστατευόμενη μόνο στα λόγια η Τριχωνίδα
Παράνομες χωματερές με μπάζα και σκουπίδια δημιουργούνται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει παρατηρηθεί επιβάρυνση της λίμνης με ρύπους που προέρχονται από αστικά λύματα αλλά και την εντατικοποίηση των καλλιεργειών.

Το σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης της περιοχής οφείλεται και στη λειτουργία των ελαιοτριβείων καθώς στα απόβλητά τους δεν γίνεται καθαρισμός.
Πηγή: skai.gr