Μπλόκο ΕΕ στα κονδύλια για νέους ΧΥΤΑ

Μπλόκο ΕΕ στα κονδύλια για νέους ΧΥΤΑ
Ανέστειλε προσωρινά η Κομισιόν κάθε πληρωμή για την κατασκευή ΧΥΤΑ σε Κερατέα, Φυλή και Γραμματικό, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η χώρα μας εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ενώ η πρόοδος των έργων είναι εξαιρετικά αργή και φτάνει μόνο το 16%.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση που έδωσε η αρμόδια επίτροπος Ντανούτα Χούμπνερ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα η Επίτροπος Χούμπνερ αναφέρει ότι η κάλυψη συγκεκριμένων όρων που προβλέπονται από τις αποφάσεις και συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές δεν θεωρείται ούτε και αυτή ικανοποιητική και στις τρεις περιπτώσει και καταλήγει ότι για αυτόν το λόγο, ανεστάλησαν προσωρινά οι πληρωμές για τα τρία έργα, προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να αξιολογήσει εάν η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς τα εν λόγω τρία έργα επαρκεί για την επανέναρξη των πληρωμών.

Η αρμόδια Επίτροπος αναφέρεται στην σχεδόν ανύπαρκτη πορεία υλοποίησης των τριών ΧΥΤΑ και επισημαίνει ότι η κατάσταση προόδου των εργασιών δεν κρίνεται ικανοποιητική για κανένα από τα τρία έργα. Πέντε έτη μετά την έγκριση αποφάσεων για τα έργα από την Επιτροπή, μόνο στο ΧΥΤΑ Φυλής σημειώνεται κάποια πρόοδος στην πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών. Οι εν λόγω καθυστερήσεις οφείλονται εν μέρει στις δικαστικές και τις διοικητικές προσφυγές που έγιναν για τα τρία έργα.
Πηγή: skai.gr