Μαζικοί θάνατοι πτηνών στην Κορώνεια

Μαζικοί θάνατοι πτηνών στην Κορώνεια
Ο μαζικός θάνατος εκατοντάδων πτηνών στη λίμνη Κορώνεια, συνέπεσε με μαζική αύξηση τοξικών κυανοβακτηρίων στο νερό της λίμνης, τα οποία μετρήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό το εξαιρετικά ανησυχητικό συμπέρασμα καταγράφεται σε ψήφισμα του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δράσεις που θα συνδέσουν τη "σωτηρία" της Κορώνειας με τη λίμνη Βόλβη μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για τη Βόλβη".

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες "η αστάθεια της Κορώνειας, με συνεχείς πληθυσμιακές εκρήξεις γνωστών τοξικών κυανοβακτηρίων στη λίμνη καθώς και άλλα οικολογικά χαρακτηριστικά κατάρρευσης του οικοσυστήματος, είναι ενδεικτικά της διαφορετικής οικολογικής "ταυτότητας" της Κορώνειας από αυτήν της γειτονικής λίμνης Βόλβης.

Και καταλήγουν σημειώνοντας ότι "η βιοπαρακολούθηση των δύο συστημάτων κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της Βόλβης και την αποκατάσταση της Κορώνειας. Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει την τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων στο θέμα αυτό, εάν του ζητηθεί".
Πηγή: skai.gr