Έργα διάσωσης

Έργα διάσωσης
Έργα που αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη ανανέωση των υδάτων στον Αμβρακικό κόλπο αρχίζει η νομαρχία της Πρέβεζας.

Θα κατατεθεί μελέτη για την ορθολογική χρήση του νερού στον κόλπο και θα γίνουν έργα για την εκβάθυνση του διαύλου της Πρέβεζας.

Σημειώνεται πως η περιοχή έχει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και υπάρχουν εγκαταστάσεις που συνεχίζουν να μολύνουν τον κόλπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αποθήκες πετρελαιοειδών που χύνουν τα απόβλητά τους στον Αμβρακικό αλλά και οι μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
Πηγή: skai.gr