Κλείσιμο

Απορρύπανση των χωμάτων στο Λαύριο

Καινοτομία σε Ελλάδα και Ευρώπη, μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας αποτελεί η δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Ρυπασμένων Εδαφών από το ΕΜΠ στην επιβαρημένη περιοχή του Λαυρίου.

Η επιχείρηση απορρύπανσης των χωμάτων πραγματοποιείται στις παλιές εγκαταστάσεις των Μεταλλίων του Λαυρίου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο.

Τα εδάφη της λόγω της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας εκατοντάδων ετών περιέχουν αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, χαλκό μόλυβδο και μαγγάνιο, στοιχεία ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Τα ρυπασμένα αυτά εδάφη θάβονται πλέον υδατοστεγώς με τη μέθοδο των αλλεπάλληλων στρώσεων ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία διαρροή προς το περιβάλλον.

Μάλιστα, τα ειδικά απόβλητα που για τεχνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους δεν πρέπει να αναμειχθούν με τα ρυπασμένα εδάφη του ΧΥΤΡΕ έχει προβλεφθεί να τοποθετηθούν σε υπόγειο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων σε ειδικά στεγανοποιημένα βαρέλια.

Παράλληλα με τις εργασίες ταφής λειτουργεί και το πλέον σύγχρονο εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων, που στοχεύει στη θωράκιση του έργου αλλά και στη εφαρμογή του συστήματος ταφής ρυπασμένων εδαφών σε ανάλογες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα.
Πηγή: Σωτήρης Μπολάκης