Αιολικά πάρκα σε δασικές εκτάσεις

Δυνατότητα δημιουργίας αιολικών πάρκων σε δάση και δασικές εκτάσεις προβλέπει το νέο κείμενο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξαιρούνται οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης.

Στα νησιά, απαγορεύεται η δημιουργία αιολικών πάρκων σε οικισμούς, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να αυξηθεί η έκτασή τους 30 έως 50%, εάν συναινεί ο οικείος δήμος.
Πηγή: skai.gr