Με το πρόγραμμα «Open Minds II» οι Γιατροί του Κόσμου προωθούν την ψυχική υγεία και την ευεξία στην κοινότητα και διεκδικούν αλλαγές στον χώρο της ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία από το πρόγραμμα στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 έχουν ωφεληθεί άνθρωποι κυρίως άνθρωποι από 18 έως 49 ετών, εκ των οποίων το 49,49% είναι άνδρες και το 31,63% γυναίκες.

Δύο από τους πρωταγωνιστές του προγράμματος είναι ένας νεαρός πρόσφυγας και ένας Έλληνας άνεργος, οι οποίοι ωφελήθηκαν από τις παροχές και την στήριξη των Γιατρών του Κόσμου. 

Ο  Σαϊντ, ένας πρόσφυγας που έγινε ποιητής 

Ο Σαϊντ έφτασε στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος έφηβος. Ζήτησε βοήθεια από τους Γιατρούς του Κόσμου, έλαβε την απαιτούμενη φροντίδα στα πολύϊατρεία μας στην Αθήνα και έκτοτε βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους της οργάνωσης. Σήμερα μεταφράζει ιρανική ποίηση στα ελληνικά.  

Θα υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι Σαϊντ όταν θα πάψουν να υπάρχουν πολιτισμικά εμπόδια στη φροντίδα υγείας και στην κοινωνική υποστήριξη. Οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ωφελούμενων, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη  θεραπεία. Γι’ αυτό το λόγο η πολιτισμική επάρκεια των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας είναι περισσότερο από απαραίτητη. Οι Γιατροί του Κόσμου υιοθετούν και προωθούν την διαπολιτισμική προσέγγιση για την ψυχική υγεία, έτσι ώστε τα μέλη των μειονοτικών πληθυσμών να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα υγείας.  Για έναν κόσμο δίχως στίγμα, για έναν κόσμο, όπου η περίπτωση του Σαϊντ δεν θα αποτελεί εξαίρεση.

 
Το «ανοιχτό βλέμμα» του κύριου Γιάννη 

Η ιστορία του Γιάννη είναι μια από τις πολλές ιστορίες μεσηλίκων που έμειναν άνεργοι μέσα στην κρίση. Οι ηλικιακές διακρίσεις στον εργασιακό τομέα τον καθήλωσαν σε παρατεταμένη ανεργία, η οποία τροφοδότησε νέα φτώχεια και αυτή με τη σειρά της «έθρεψε» τα προβλήματα υγείας.  Η  ψυχολογική επιβάρυνση οδηγεί πολύ συχνά στη φτωχοποίηση του ατόμου και αυτός ο  φαύλος κύκλος δεν κλείνει ποτέ εάν δεν υπάρξει πολυεπίπεδη παρέμβαση και υποστήριξη στην κοινότητα. Για το Γιάννη, οι Γιατροί του Κόσμου δεν λειτούργησαν με όρους ιατροκεντρικού  μοντέλου αλλά ως «eye opener»-  όπως ο ίδιος λέει- καθώς του «άνοιξαν τα μάτια σε κάτι που δεν περίμενε να δει». Οι Γιατροί του Κόσμου αγωνίζονται για την αποιδρυματοποίηση και τον αποστιγματισμό των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που έρχονται αντιμέτωπα με τον κοινωνικό αποκλεισμό.