Ναντίν Χαρδαλιά

Το σύστημα των μεικτών συνεδριάσεων στην Ολομέλεια,  με φυσική παρουσία συγκεκριμένου αριθμού βουλευτών και τη δυνατότητα παρέμβασης ενός επιπλέον αριθμού μέσω ηλεκτρονικών μέσων (σ.σ τηλεδιάσκεψη), εξετάζει το προεδρείο της Βουλής, με γνώμονα την αύξηση της συμμετοχής στο νομοθετικό έργο και την ταυτόχρονη τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας  για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.  

Σύμφωνα με τις συστάσεις της υγειονομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, βάσει του εμβαδού της αίθουσας της Ολομέλειας, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία 60 βουλευτών. 

Η μέθοδος της τηλεδιάσκεψης εφόσον αποφασιστεί τελικά να εφαρμοστεί θα ακολουθήσει σε δεύτερη φάση, καθώς προϋποθέτει την υπάρξη συγκεκριμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο στην αίθουσα της Γερουσίας.  

Σύμφωνα, δε,  με κοινοβουλευτικές πηγές η υλοποίηση τηλεδιασκεψεων, τίθεται στο τραπέζι κυρίως για τους βουλευτές της επαρχίας, οι οποίοι αδυνατούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία λόγω της αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων στα οποία διέμεναν κατά την παραμονή τους στην Αθήνα.