Κλείσιμο

Φραγμό στην αδιαφάνεια

Φραγμό στην αδιαφάνεια
Περίπου 500.000.000 ευρώ (δηλαδή το 25% των συνολικών δαπανών για τις προμήθειες) εκτιμά ότι θα εξοικονομήσει το υπουργείο Υγείας με την εφαρμογή του νομοσχεδίου για τις προμήθειες που έχει πάρει ήδη την κοινοβουλευτική οδό.

Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο υπουργός Υγείας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα δημιουργηθούν 16.000 νέες θέσεις εργασίας ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων θα αξιοποιηθεί στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και της ψυχικής υγείας.

"Ο νέος νόμος θα βάλει τάξη στο άναρχο τοπίο των προμηθειών και θα δώσει οριστικό τέλος στην κακοδιαχείρηση, την αδιαφάνεια και στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος" επισήμανε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι η δημοσίευση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις προμήθειες αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ ενώ η επόμενη είναι η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ο κ. Αβραμόπουλος αναφερόμενος στην κακοδιαχείρηση που δημοσίου χρήματος κατά τη διεξαγωγή των προμηθειών, ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, για το έτος 2005 προϋπολογίσθηκε για τις προμήθειες των νοσοκομείων δαπάνη 1.500.000.000 ευρώ ενώ τελικά οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν υπερέβησαν τα 2.500.000.000.

Ο νόμος για τις προμήθειες θα ισχύσει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ωστόσο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι τα πρώτα απτά αποτελέσματα θα φανούν 2 χρόνια αργότερα καθώς οι πρώτοι 12 μήνες θα είναι μεταβατικοί για την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου.
Πηγή: Ορσαλία Φυτά