Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτές τις αιτήσεις δύο φαρμακευτικών εταιρειών που ζητούσαν να ακυρωθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, με την οποία διατάχθηκε η ανάκληση όλων των συμπληρωμάτων διατροφής που κυκλοφορούσαν στο εμπόριο και περιέχουν βιταμίνη C σε ποσότητα μεγαλύτερη των 135 mg.

Το ΣτΕ έκρινε ότι ο περιορισμός αυτός είναι αντίθετος στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν στο εσωτερικό τους δίκαιο ανώτατα όρια περιεκτικότητας βιταμινών σε συμπληρώματα διατροφής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η σχετική ρύθμιση, σύμφωνα με το ΣτΕ, πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα από τα οποία να προκύπτει ότι η διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος στο εμπόριο ενέχει πράγματι κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Το ΣτΕ ερμηνεύοντας την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφέρει ότι η απόφαση περί απαγορεύσεως της διαθέσεως στο εμπόριο προϊόντων που παρήχθησαν και τέθηκαν νομίμως στην κυκλοφορία σε άλλα κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιβληθεί παρά μόνο εάν προβαλλόμενος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, αποδεικνύεται επαρκώς, βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση για την απαγόρευσή τους.

Ειδικότερα, στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ότι ο εν λόγω περιορισμός στο ενδοκοινοτικό εμπόριο των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν βιταμίνη C είναι αναγκαίος για την προστασία της δημόσιας υγείας και συνεπώς δικαιολογείται εν όψει των οριζομένων στο άρθρο 30 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Πηγή: skai.gr