Ανύπαρκτες οι δομές αποασυλοποίησης

Ανύπαρκτες οι δομές αποασυλοποίησης
Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους για την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα εκφράζουν οι επιστήμονες της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας.
Οι ψυχίατροι επισημαίνουν ότι τα ψυχιατρεία μπορεί να κλείνουν, όμως οι δομές αποασυλοποίησης στις οποίες πρέπει να μεταφέρονται οι ασθενείς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.

Η έλλειψη προσωπικού, η ελλιπής χρηματοδότηση αλλά και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν λιγότερα από 30 Κέντρα Ψυχικής Υγείας έχουν ως αποτέλεσμα οι ψυχικά ασθενείς να μπαίνουν σε λίστες αναμονής και να περιμένουν από τρεις μήνες έως και ένα χρόνο προκειμένου να γίνουν δεκτοί σε κάποια δομή ψυχιατρικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

Παράλληλα, το κενό που αφήνουν τα κέντρα αποασυλοποίησης έχουν αρχίσει να το καλύπτουν δομές ψυχικής υγείας του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος συνεχώς διογκώνεται.

Οι επιστήμονες της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας επισημαίνουν ότι προβλήματα υπάρχουν και στα ψυχιατρικά τμήματα των νοσοκομείων όπου έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ράντζα.

Σε ότι αφορά τα παιδιά, οι ψυχίατροι καταγγέλλουν ότι σε 17 νομούς της χώρας δεν υπάρχουν παιδιατρικά ψυχιατρικά ιατρεία.
Πηγή: Ορσαλία Φυτά