ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Η Microsoft δεν θα κηδεύσει το MS Paint

25.07.2017 |  15:19 |  Σχόλια

Το Paint, το οποίο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές εξαιτίας της απλότητάς του, αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος της Microsoft από το 1985. Η εταιρεία...