ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


ΑΠΕ/JOHN G. MABANGLO

Google: "DoubleClick" και "AdWords" τέλος

27.06.2018 |  18:31 |  Σχόλια

H Google καταργεί την «DoubleClick και τα AdWords» , -διάσημα λογισμικά διαφήμισης, προκειμένου να εξομαλύνει την είσοδο νέων διαφημιστών και πωλητών...

Μετά το GDPR έρχεται το ePrivacy

23.06.2018 |  09:43 |  Σχόλια

Καλά-καλά δεν άρχισε η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation-GDPR), που αποτελεί ήδη...