Ακόμη και στην συννεφιασμένη, σκοτεινή Βρετανία, κάποιοι ιδιοκτήτες σπιτιών χρησιμοποιούν τον ήλιο για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Στην Ευρώπη υπά…