ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ο οίκος Fitch δεν "βλέπει" ομαλό Brexit

27.10.2018 |  08:01 |  Σχόλια

"Κατά την άποψη του Fitch, η ενίσχυση των πολιτικών διαιρέσεων μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο ... έχει αυξήσει την πιθανότητα ενός αποδιοργανωτικού Brexit χωρίς...