ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


πηγή: shutterstock

Γη: Ο πλανήτης της "φωτιάς"

12.08.2019 |  11:39 |  Σχόλια

Η Γη συχνά αποκαλείται «υδάτινος πλανήτης» χάρη στο μεγάλο ποσοστό της (70% περίπου) που καλύπτεται από νερό, όμως -τουλάχιστον για το υπόλοιπο 30% της ξηράς-...