ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Οι Texas A&M Singing Cadets στην Ελλάδα

13.05.2019 |  11:46 |  Σχόλια

Η διάσημη πανεπιστημιακή χορωδία δοκίμων Texas A&M Singing Cadets υπό τη διεύθυνση του David L. Kipp πραγματοποιεί περιοδεία στην Βουλγαρία και την Ελλάδα