Δύο ασύλητοι θαλαμοειδείς τάφοι που χρονολογούνται από την ανακτορική περίοδο των Μυκηνών 1.400 - 1.200 π.Χ. αποκαλύφθηκαν στο μυκηναϊκό νεκροταφείο Αηδονιών Νεμέας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο πρώτος τάφος, που σωζόταν η οροφή του θαλάμου, περιείχε δύο πρωτογενείς ταφές και οστά 14 ακόμα ατόμων που είχαν προηγουμένως εκταφεί και μεταφερθεί εκεί.

Ο δεύτερος τάφος ήταν σε χειρότερη κατάσταση, καθώς η οροφή είχε υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία ήδη από την μυκηναϊκή περίοδο. Μέσα και πάνω στις καταρρεύσεις οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν τρεις πρωτογενείς ταφές.
Σε αμφότερους τους τάφους βρέθηκαν κτερίσματα: πήλινα αγγεία και ειδώλια και άλλα μικροαντικείμενα. Το υπουργείο σημειώνει ότι τα ευρήματα αντιπαραβάλλονται με τα ευρήματα στους τάφους που χρονολογούνται από την ακριβώς προηγούμενη εποχή (1.600 - 1.400 π.Χ.) τα οποία περιελάμβαναν αγγεία, οπλισμό και αντικείμενα γοήτρου.

«Οι δύο νέοι, ασύλητοι, μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι στα Αηδόνια, ανοίγουν τον δρόμο για την κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης της θέσης και τις σχέσεις της με τα ανακτορικά συστήματα των όμορων περιοχών και ιδίως των Μυκηνών», αναφέρει το υπουργείο.
Τα Αηδόνια αποτέλεσαν μείζον κέντρο της περιοχής κατά τη μυκηναϊκή περίοδο. Έγιναν γνωστά έπειτα από την εκτεταμένη σύληση του μυκηναϊκού νεκροταφείου, πιθανώς τον χειμώνα του 1976-77. Η σωστική ανασκαφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που ακολούθησε (1978-1980, 1986) έφερε στο φως 20 μυκηναϊκούς τάφους, στην πλειονότητά τους θαλαμοειδείς και οργανωμένους σε μία βασική συστάδα.